تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
جستجو:
مرکز کارآفرینی
معرفي مركز
تاريخچه:

دوران معاصر را عصر تلاش هاي دانش بنيان مي نامند، پيدايش واژگاني هم چون اقتصاد دانش بنيان، توليد و تجارت دانش بنيان نيز از جمله واژه هاي نوپديدي است كه بيانگر حاكميت دانش بر تمامي عرصه ها و صحنه هاي حيات جوامع و سازمان ها است. اينك نبرد به وادي انديشه ها كشيده شده است، آموزش و يادگيري و كاربست آن در ميدان عمل اساسي ترين مهارت سازمان ها و ملت ها براي پيشرفت همه جانبه است. در اين دوران گذار و گذر، پارك هاي علم و فناوري از تبيين و ترويج و توسعه مفاهيم و سازه هايي هم چون مراكز رشد، كارآفريني و تجاري سازي نقشي بي بديل و بي چون و چرا در خودكفايي و توسعه پايدار دارند و به مثابه پلي ميان حوزه هاي دانشي و صنعتي، شكوفايي و تعالي را به همت خود ساخته اند و دانشگاه اصفهان به عنوان نماد آموزشي عالي در ايران و به مثابه دانشگاه مادر با بهره گيري از انديشه هاي فردانگر و آينده انديش در پي آن است كه از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و مشاوره هاي تخصصي، دانش و تجارب استادان و انديشه ورزان برجسته را در مسيرتعالي ورشد صنعت و فناوري قرار دهد.
ترديدي نيست كه رشد و شكوفايي اقتصاد، صنعت و تجارت موجبات اقتدار ملي را فراهم مي سازد و بر همين قياس مر كز كار آفريني داشگاه اصفهان رسالتي سترگ را در عرصه ملي بر دوش خود احساس مي كند و مي كوشد براي دستيابي به اين آرمان ارزشمند، گسل موجود ميان صنعت و فناوري را با تكيه بر دانش و ارزش خلق شده در اين نهاد از ميان بردارد. اين باور مقدس الهام بخش تلاش هاي مركز كارآفريني در طراحي و برگزاري دوره هاي آموزش و مهارت آموزي بوده است كه اينك در دسترس جامعه علمي و كارآفريني كشور مي باشد.

مركز كارآفريني و مشاوره تخصصي با عنوان " مركز كارآفريني دانشگاه" در جهت اجراي آيين نامه كاراد (طرح توسعه ي كارآفريني در دانشگاه هاي كشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عاليِ وقت، به منظور ارتقا و توسعه ي فرهنگ كارآفريني تاسيس گرديد. با گسترش فعاليتهاي دانشگاه به منظور تكميل زنجيره دانش تا صنعت، ساماندهي و بازآرايي مراكز و ادارات مرتبط با اين زنجيره ضروري بود و به همين دليل مركز كارآفريني دانشگاه در سال 1382 آغاز به كار نمود . فعاليت هاي اين مركز در جنبه هاي آموزش، پژوهش، ترويج و مشاوره در زمينه نوآوري و كارآفريني است.

اين مركز از زمان تاسيس، فعاليت‌هاي مختلفي را به‌صورت تحقيقاتي، توسعه سرمايه‌‌هاي انساني، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي – ترويجي در دانشگاه اصفهان و ديگر دانشگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات مختلف، در حوزه كارآفريني انجام داده است. از مهمترين آنها مي‌توان به اجراي چندين پروژه پژوهشي جامع در زمينه ابعاد مختلف پديده كارآفريني و برگزاري آموزش كارآفريني ـ و همچنين كارگاه‌هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت اشاره كرد.
 

ماموريتها:

توسعه كارآفريني در سطح دانشجويان، اعضاي هيئت علمي، كارمندان و فارغ التحصيلان دانشگاه اصفهان در ابعاد آموزشي، پژوهشي و ترويجي
ارتقاي روحيه كارآفريني، آموزش مهارتها، توسعه و ترويج كارآفريني دركشور
ايجاد تحول در فضاي دانشگاههاي سنتي جهت تحقق دانشگاه كارآفريناهداف مركز كار آفريني دانشگاه اصفهان

1) ترويج، ترغيب و ارتقاي روحيه كارآفريني در بين مخاطبان مركز.

2) طراحي، تدوين و برگزاري دوره‌هاي آموزش كارآفريني (عمومي و اختصاصي) مورد نياز حال و آينده.

3) گسترش تحقيقات تفصيلي در خصوص كارآفرينان، پروژه‌هاي كارآفريني، محيط و فضاي كارآفرينان و ساير زمينه‌هاي مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات ايران.

4) ارائه مشاوره‌هاي موثر به دانشجويان و اساتيد، سازمانها و ديگر مخاطبان در مورد توسعه كارآفريني و راه‌اندازي كسب و كار.

5) زمينه‌سازي جهت دريافت تسهيلات مالي و اعتباري توسعه توسط كارآفرينان جوان حقوقي و حقيقي دانشگاه.

6) شبكه سازي و ايجاد هم‌افزايي از طريق تسهيل ارتباطات ارگانيك بين مركز، مراكز رشد و پاركهاي فناوري .

7) تبيين نظري و ترويج عملي ماموريتها، اهداف، و ساختارهاي دانشگاه كارآفرين به عنوان ركن اصلي اقتصاد مبتني بر دانايي.

8) ترويج، ترغيب و ارتقاء روحيه و فرهنگ كارآفريني در دانشگاه.

9) ارائه برنامه هاي آموزشي در قالب سمينارها، كارگاه هاي آموزشي و نشريات كار آفريني .

10) تحقيق و پژوهش در زمينه كارآفريني .

11) ارائه مشاوره و حمايت از دانشگاهيان كارآفرين جهت پرورش ايده هاي خلاق وكارآفرينانه.

12) برقراري ارتباط با صنعت و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي صنعتي و دانشگاهي در استان.برنامه‌ها و راهبردها:

مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان به‌عنوان يكي از اولين مراكز تاسيس شده در اين راستا سعي در تحقق اهداف زير دارد:

1) تبديل واحد آموزش به يكي از بزرگترين قطبهاي آموزشي كشور در زمينه كارآفريني و مسايل مربوط با همكاري معاونت آموزشي.

2) ايجاد بزرگترين و قويترين حلقه مشاوره طرحهاي تجاري و امكان‌سنجي فني ـ اقتصادي و تبديل بخش مشاوره مركز به يك نهاد مرجع در مورد تاييد صلاحيت و عدم صلاحيت طرحهاي ارائه شده.

3) ترجمه و تاليف منابع و كتب كارآفريني بر اساس دانش روز دنيا و با لحاظ مقتضيات فرهنگ ديني و ملي در راستاي همگامي اين بخش با آخرين يافته‌ها در زمينه كارآفريني.

4) تلاش در جهت جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت هر چه بيشتر سرمايه گذاري در طرح‌هاي بكر دانشجويي.

5) كمك به تاسيس شركت‌هاي دانشگاهي و رشد و تبلور آنها در جهت نيل به اقتصاد مبتني بر دانش.

6) همكاري با معاونت پژوهش‌و فناوري در راستاي حمايت مادي و معنوي از دستاوردها، ابداعات و اختراعات دانشجويان در قالب دفتر ثبت اختراع و فروش در سطوح ملي و بين‌المللي.

7) گردآوري و بهره‌مندي از خدمات علمي و پژوهشي اعضاي محترم هيات علمي به صورت نيمه متمركز و در مراحل بعد متمركز.

8) برقراري ارتباط و همكاري با وزارتخانه و سازمان‌هاي مرتبط در راستاي تاسيس دفاتر و مراكز مشترك و ارائه خدمات متنوع‌تر به دانشجويان (وزارت تعاون، بانك، شهرداري، وزارت‌كار و امور اجتماعي و .....).

9) برقراري اتحاد استراتژيك با مراكز رشد و پاركهاي فناوري در جهت تحقق مديريت استراتژيك كارآفريني

10) عقد تفاهم‌نامه با دانشگاهها و مراكز دانش‌بنيان معتبر و صاحب‌نظر در جهت به‌روز كردن اطلاعات و تبادل تجربيات در زمينه كارآفريني.

11) پشتيباني سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و مشاركت و همكاري با معاونت پژوهش و فناوري در تاسيس مراكزي همچون امكان‌سنجي فني ـ اقتصادي دانشگاه و در مرحله بعد معرفي اين مركز به عنوان نهاد تاييد صلاحيت پروژه‌هاي در دست اقدام توسط دانشگاه، صنايع و دستگاههاي اجرايي.

12) تبديل واحد ترويج به كانون توسعه خلاقيت‌هاي دانشجويان دانشگا اصفهان و حمايت از تاسيس و فعاليت هسته‌هاي كارآفريني دانشجويي در راستاي پرورش دانشجوياني كه علاوه‌بر داشتن نبوغ داراي خلاقيت‌هاي فردي و گروهي مناسبي باشند (با همكاري معاونت دانشجويي(

13) چاپ نشريات تخصصي كارآفرين در قالب مكتوب و الكترونيكي.

14) ايجاد حلقه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي قوي در سطح دانشگاه با هدف توليد علم و توسعه مباحث كارآفريني.

15) برگزاري همايش، گردهمايي و كنفرانس در سطحي ملي، منطقه اي و بين‌المللي جهت تبادل نظر و گسترش همكاري بين صاحبان نظر در اين زمينه.

16) اطلاع‌رساني در زمينه كارآفريني از طريق توسعه و به‌روز رساني سايت مركز

17) ايجاد بانك اطلاعاتي جامع كارآفرينان بويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف جهت شناسايي و جلب همكاري ايشان و برقراري ارتباط هر چه بيشتر جهت جلب حمايتهاي فكري و مالي

برنامه ها

در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر و با توجه به جديد و نوپا بودن بحث كارآفريني در ايران و بخصوص در دانشگاه اصفهان ، برنامه هاي مركز در سه بخش بشرح زير پايه ريزي ميشود
 

 

الف) برنامه هاي كوتاه مدت

1) تشكيل كميته كار آفريني در دانشگاه جهت تدوين سياست ها ، راه اندازي و هدايت مركز .

2) تدوين آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي .

3) تجهيز امكانات و پرسنل مورد نياز و در نهايت راه اندازي مركز.

4) ايجاد ارتباط با دبيرخانه طرح كاراد ( كار آفريني در دانشگاهها ) و مراكز موفق در ساير دانشگاهها.

5) برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي پرسنل مركز با اهداف ، برنامه ها و مفاهيم كار آفريني.
 
 

ب) برنامه هاي ميان مدت
 

1) برنامه ريزي و اجراي سمينارها و همايشها جهت توسعه فرهنگ كار آفريني در دانشگاه.

2) برنامه ريزي و اجراي سخنراني كار آفرينان موفق در كشور.

3) برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي كار آفريني .

4) طراحي و انتشار كاتولوگ ، بروشور و ساير ابزار تبليغاتي براي معرفي مركز و فعاليتهاي آن.

5) راه اندازي و تجهيز كتابخانه، بانك CD و سايت كامپيوتري مركز.

6) تدوين اولويت هاي آموزشي و پژوهشي مركز و تهيه آئين نامه هاي مربوطه.

7) ترغيب و تشويق دانشجويان علاقه مند به موضوع به عضويت در مركز و ارائه خدمات ويژه به آنها.

ج) برنامه هاي بلند مدت

1) كمك در راه اندازي مراكز پيش رشد و رشد جهت هدايت و پرورش ايده هاي خلاق در دانشگاه .

2) ارائه مشاوره به دانشجويان ، شركتها و ساير كار آفرينان.

3) طراحي و راه اندازي سايت اينترنتي مركز كار آفريني دانشگاه.

4) تهيه و تكثير كتب ، CD ها و فيلمهاي آموزشي مرتبط .

5) برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي از مراكز موفق دانشگاهي و صنعتي كار آفريني.

6) طراحي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي و مراكز صنعتي استان .

7) مديريت و پيگيري طرحهاي پژوهشي مصوب كميته كار آفريني در مركز يا خارج از آن.

8) شناسايي ، انتخاب، معرفي و تشويق افراد كارآفرين در دانشگاه و خارج از آن.

9) برگزاري جشنواره ها، همايشها و مسابقات كار آفريني.

10) شناخت ، تربيت و پرورش دانشجويان كار آفرين

11) تدوين و اجراي تفاهم نامه هاي مختلف با ساير مراكز علمي و صنعتي مرتبط
 
 
 
 

ج) برنامه هاي بلند مدت

1) كمك در راه اندازي مراكز پيش رشد و رشد جهت هدايت و پرورش ايده هاي خلاق در دانشگاه .

2) ارائه مشاوره به دانشجويان ، شركتها و ساير كار آفرينان.

3) طراحي و راه اندازي سايت اينترنتي مركز كار آفريني دانشگاه.

4) تهيه و تكثير كتب ، CD ها و فيلمهاي آموزشي مرتبط .

5) برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي از مراكز موفق دانشگاهي و صنعتي كار آفريني.

6) طراحي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي و مراكز صنعتي استان .

7) مديريت و پيگيري طرحهاي پژوهشي مصوب كميته كار آفريني در مركز يا خارج از آن.

8) شناسايي ، انتخاب، معرفي و تشويق افراد كارآفرين در دانشگاه و خارج از آن.

9) برگزاري جشنواره ها، همايشها و مسابقات كار آفريني.

1393/07/22 تاریخ به روزرسانی:
5710 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal